Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Tarnów - sprawdź miejscowy plan miasta Tarnów

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Tarnów? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Tarnów.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Tarnów.

MPZP Tarnów
Mapa MPZP miasta Tarnów

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnów. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Tarnowie.

MPZP Tarnów

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Tarnów i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Tarnów prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Tarnowa. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Tarnów.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Tarnów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Tarnów obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Tarnów z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Tarnowa

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Tarnowa

0

84 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Tarnów, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Tarnów, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

3417 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Tarnowa.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnów - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Tarnów z podziałem na lata

Rejestr MPZP Tarnów

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Tarnów. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr LXXXII/773/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wilhelma BeckeraLXXXII/773/202323-2-2023
Uchwała Nr LXXIII/706/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulic: Jastruna, Elektrycznej i al. PiaskowejLXXIII/706/202227-10-2022
Uchwała Nr LXVII/669/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miastaLXVII/669/202230-6-2022
Uchwała Nr LXV/643/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Orkana, Wolańskiej i Marii DąbrowskiejLXV/643/202226-5-2022
Uchwała Nr LXV/644/2022 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic: Krakowskiej, Dworcowej, Do Huty i MonopolowejLXV/644/202226-5-2022
Uchwała Nr LVII/559/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ul. Spokojnej i al. PiaskowejLVII/559/202116-12-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Tarnowie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Tarnów odpowiada prezydent miasta Tarnów. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Tarnów nie obowiązuje, to urząd miasta Tarnów wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Tarnowie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Tarnów z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Tarnów na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Tarnowa. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Tarnów!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Tarnów