Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Tarnów  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Tarnów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Tarnów.

Mapa Geoportal Tarnów
Mapa z granicą miasta Tarnów

Dane urzędu

Urząd Miasta Tarnowaul. Adama Mickiewicza 2Tarnów, 33-100

Tel: 14 68-82-400 wewn. 400

Fax: 14 68-82-551 wewn. 551

Elektroniczna skrzynka podawcza: gv983dar5c

E-mail: umt@umt.tarnow.pl

Powiat: Tarnów

Województwo: małopolskie

Numer TERYT miasta Tarnów: 1263011

Witryna: www.tarnow.pl

Władze lokalne: Prezydent Jakub Michał KWAŚNYumt@umt.tarnow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Tarnowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Tarnów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Tarnów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Tarnowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Tarnowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Tarnowa

Miasto Tarnów w liczbach

Powierzchnia miasta Tarnów*

72 km2

1927 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Tarnów*

107 498 mieszkańców

35 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Tarnów*

1 485 mieszkańców na km2

95 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Tarnów

Geoportal Tarnów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Tarnów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Tarnów.

Dostęp do danych Geoportalu Tarnów

Jak powstał Geoportal miasta Tarnów?

Geoportal Tarnów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Tarnów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Tarnów.

Geoportal Tarnów umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Tarnów oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Tarnów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Tarnów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Tarnów?

Informacje na Geoportalu Tarnów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Tarnów?

Korzyści z Geoportalu Tarnów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Tarnów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Tarnów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Tarnów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Tarnowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Tarnowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Tarnów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Tarnów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Tarnów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Tarnowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Tarnowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Tarnów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Tarnów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Tarnowie.

  Geoportal miasta Tarnów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Tarnów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Tarnowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Tarnów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie.

  W Geoportalu Tarnów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Tarnów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Tarnowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Tarnów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Tarnów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Tarnów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Tarnów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Tarnów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Tarnów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Tarnów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Tarnów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Tarnowie. W Geoportalu miasta Tarnów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Tarnowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Tarnów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Tarnów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Tarnów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Tarnów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Tarnów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Tarnów.

 • Zabytki w mieście Tarnów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Tarnów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Tarnów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Tarnów.

 • Informacje o wyborach w mieście Tarnów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Tarnów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Tarnów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Tarnów dla mieszkańców

Geoportal Tarnów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Tarnów. Na mapie Tarnowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Tarnów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Tarnów. Korzystając z map Geoportalu miasta Tarnów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Tarnów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Tarnów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Tarnów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.