Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ortofotomapa Tarnowa - zdjęcia lotnicze i satelitarne Tarnowa

Tarnów z lotu ptaka, zobacz wybrane miejsca na zdjęciach satelitarnych i lotniczych. Sprawdź ortofotomapę Tarnowa.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Tarnów.

Zdjęcie lotnicze Tarnowa
Zdjęcie lotnicze miasta Tarnów

Wybrany fragment miasta Tarnów na zdjęciach satelitarnych i lotniczych

Zdjęcia lotnicze z miasta Tarnów

Poznaj usługę: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Tarnowa

Geoportal Na Mapie miasta Tarnów, oferuje dostęp do archiwalnych zdjęć lotniczych. Usługa ta umożliwia mieszkańcom, urbanistom, architektom, czy historykom dostęp do bogatej kolekcji zdjęć z różnych okresów, co jest nieocenioną pomocą w pracach badawczych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych. Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Tarnowa obejmuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na szczegółową analizę zmian w strukturze miasta.

Zobacz przykładowy Raport archiwalnych zdjęć lotniczych

Jak pobrać Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Tarnowa:

Przejdź do narzędzia Archiwalne zdjęcia lotnicze Geoportal Tarnowa.

Wskaż miejsce na mapie Tarnowa. Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.

Uzupełnij formularz. Wybierz interesujące Cię lata wykonania zdjęć lotniczych Tarnowa. Następnie podaj adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłany raport. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij przycisk "Opłać raport".

Opłać raport lotniczy, wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności internetowej. Koszt raportu z archiwalną ortofotomapą Tarnowa wynosi zawsze 39 zł.

Zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu lotniczego. Po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Do czego może się przydać Raport z ortofotomapą archiwalną Tarnowa?

 • Dostęp do historii Tarnowa – Zdjęcia lotnicze pozwalają spojrzeć z perspektywy ptaka na historyczne zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w topografii i zabudowie miasta.
 • Narzędzie dla projektów rozwojowych - Archiwizowane materiały stanowią podstawę do planowania przestrzennego oraz mogą służyć jako materiał referencyjny w procesach inwestycyjnych.
 • Wsparcie w edukacji – Raporty z archivalnych zdjęć lotniczych są również cennym zasobem dla uczelni wyższych oraz szkół w zakresie badań nad historią miasta.
 • Jakość i precyzja - Zdjęcia satelitarne Tarnowa zostały wykonane przy użyciu najnowszych dostępnych technologii, oferując wyraźny obraz.

Poznaj usługę: Raport zdjęć satelitarnych Tarnowa

W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na aktualne i dokładne dane geoprzestrzenne, Raport zdjęć satelitarnych Tarnowa jawi się jako kluczowe narzędzie dla szerokiego spektrum użytkowników. Usługa ta dostarcza obrazów obszaru Tarnowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów zdolnych do obserwacji w różnych warstwach spektralnych. Niezależnie od tego, czy użytkownik to: mieszkaniec, urbanista, geodeta, rolnik, naukowiec, czy przedsiębiorca, Raport zdjęć satelitarnych Tarnowa dostarcza informacji, które mogą znacząco wpłynąć na podejmowane decyzje.

Zobacz przykładowy Raport zdjęć satelitarnych

Przejdź do narzędzia Raport satelitarny Geoportal Tarnowa.

Wskaż miejsce na mapie Tarnowa. Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.

Uzupełnij formularz. Wybierz interesujące Cię zakres dat zobrazowań satelitarnych Tarnowa. Następnie wybierz rozdzielczość zobrazowania i kliknij przycisk Wyszukaj zobrazowania. Możesz zobaczyć jakie sceny satelitarne są dostępne dla wskazanego okresu.

Podaj adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłany raport. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij przycisk "Opłać raport".

Opłać raport satelitarny, wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności internetowej.

Zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu. Po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Do czego może się przydać Raport z satelitarny Tarnowa?

 • Monitoringu inwestycji – cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować postępy realizowanych inwestycji budowlanych dla dowolnego miejsca w mieście Tarnów.
 • Analiza zmian w pokryciu terenu: mapy satelitarne Tarnowa pozwalają na identyfikację zmian w użytkowaniu ziemi, w tym w miejskich obszarach zielonych.
 • Planowania przestrzennego – dzięki precyzyjnym zdjęciom satelitarnym możliwe jest dokładne projektowanie infrastruktury i zarządzanie terenami miejskimi w Tarnowie. Urbaniści mogą monitorować wzrost urbanistyczny Tarnowa, identyfikować niezagospodarowane przestrzenie i przewidywać potrzeby infrastrukturalne miasta.
 • Monitoringu środowiska - obserwacje pomagają w ocenie stanu terenów zielonych, obszarów wodnych oraz zmian klimatycznych w Tarnowie.
 • Rolnictwa - analiza obrazów satelitarnych pomaga w efektywnym zarządzaniu uprawami i detekcji obszarów poszkodowanych przez szkodniki czy choroby roślin na terenie miasta Tarnów.
 • Jakość i precyzja - Zdjęcia lotnicze Tarnowa zostały wykonane przy użyciu najnowszych dostępnych technologii, oferując wyraźny obraz.

Przeglądaj Ortofotomapę Tarnowa w Geoportalu Na Mapie

Geoportal Tarnowa to innowacyjne narzędzie, dzięki któremu użytkownicy mogą przeglądać dokładne mapy i ortofotomapę Tarnowa.

[Przejdź do Geoportalu z ortofotomapą Tarnowa]

Co ważne, ortofotomapa Tarnowa jest aktualizowana na bieżąco, co zapewnia dostęp do najnowszych informacji o każdej lokalizacji w obrębie miasta.

Interaktywność Geoportalu Tarnowa pozwala nie tylko na przeglądanie aktualnego stanu terenu, ale również na analizę zmian, które miały miejsce w przeszłości. Służy to nie tylko mieszkańcom miasta w codziennym życiu, ale również specjalistom z różnych branż, od geodezji po ochronę środowiska. Ortofotomapa Tarnowa stanowi nieocenione źródło danych dla historii miejskiej, rozwoju przestrzennego, jak również dla prac naukowych i edukacyjnych. Warto podkreślić, że ortofotomapy są udostępniane zarówno dla profesjonalistów pracujących w odpowiednich dziedzinach, jak i dla szerokiej publiczności, co przyczynia się do wzrostu świadomości i zaangażowania obywatelskiego.

Dostępne zdjęcia lotnicze i mapy satelitarne dla miasta Tarnów

Obszar miasta Tarnów, jest szczegółowo zarejestrowany przez wiele typów map satelitarnych i lotniczych. Te cyfrowe reprezentacje terenu są niezastąpionym źródłem informacji.

 • Mapy satelitarne dostępne dla Tarnowa to zarówno obrazy komercyjne, jak i te dostarczane przez agencje rządowe, na przykład przez program Copernicus Unii Europejskiej, oferujący dane z satelitów Sentinel.
 • Usługi mappingowe takie jak Google Earth czy Bing Maps prezentują wysokiej rozdzielczości obrazy lotnicze i satelitarne, umożliwiające wirtualne zwiedzanie miasta Tarnów.
 • Lokalne instytucje, np. Urząd miasta Tarnów, regularnie udostępniają aktualizowane ortofotomapy, które są wykonane przy użyciu technologii fotogrametrycznej. Ortofotomapy te zapewniają bardzo dokładny, niezniekształcony obraz terenu.
 • Dla celów specjalistycznych dostępne są zdjęcia lotnicze wykonywane przez drony, które mogą dostarczyć nadzwyczaj precyzyjne i aktualne zdjęcia wybranych obszarów.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: